Dołącz do naszego zespołu!

Data: 31.05.2021 r., godz. 12.00    449
Starostwo Powiatowe w Otwocku ogłosiło nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Geodety oraz Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Nabory trwają odpowiednio do 6 i 13 czerwca br.
Geodeta

Kandydat powinien posiadać m.in.:
 • wykształcenie średnie geodezyjne, preferowane: wyższe I bądź II stopnia w zakresie geodezji i kartografii;
 • znajomość obsługi programów EWOPIS+EWMAPA, OŚRODEK, REJCEN;
 • umiejętność stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie podziałów nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: przygotowywanie i wydawanie kopii materiałów zasobu wydawanie dokumentów obliczenia opłaty i licencji,
 • aktualizowanie baz danych prowadzonych w PODGiK o dostarczone opracowania geodezyjno-kartograficzne,
 • przygotowanie materiałów do wyłączenia z zasobu,
 • realizacja wniosków o udostępnienie kopii materiałów zasobu,
 • porządkowanie materiałów geodezyjno- kartograficznych w PODGiK.

Nabór trwa do dnia 6 czerwca 2021 roku.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Kandydat powinien posiadać m.in.:

 • wyższe I stopnia w zakresie administracji, prawa, geodezji bądź planowania przestrzennego,
 • umiejętność czytania dokumentów prawnych;
 • umiejętność redagowania wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych;
 • umiejętność korzystania z bazy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz programów ewidencji gruntów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wybudowanie urządzeń i instalacji przemysłowych;
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału.

Nabór trwa do dnia 13 czerwca 2021 roku.