Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Data: 17.05.2021 r., godz. 10.00    1090
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. Program jest skierowany do 25 mieszkańców naszego powiatu.
Na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Powiat Otwocki otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 386 100,00 zł. Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.


Do kogo jest skierowany Program?

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
  • 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • 20 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.


Jak zgłosić się do Programu?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: 
Powiatowe Centrum: Pomocy Rodzinie w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock

Nabór trwa w dniach 17 – 31 maja br. bądź do wyczerpania miejsc.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia, należy kontaktować się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Osoba do kontaktu: Pani Marta Guziewska, tel. 719 48 10 wew. 4, e-mail: m.guziewska@pcprotwock.pl


Do pobrania: Karta zgłoszenia