Pielęgniarki i Położne nagrodzone

Data: 17.05.2021 r., godz. 08.30    691
14 maja w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Wśród nagrodzonych są pracownicy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.
Poświęcenie i oddanie to cechy, które w pełni oddają charakter pracy wszystkich pielęgniarek i położnych. W ostatnich miesiącach wielokrotnie miały okazję poczuć ludzką wdzięczność za swoją pracę i poświęcenie w ratowaniu życia. Choć często nie brakuje też sytuacji przykrych, swoją pracę traktują jak powołanie.

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji w piątek, 14 maja w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji tego święta.

Podczas gali Powiat Otwocki reprezentował Paweł Zawada – Wicestarosta Otwocki, który przekazał nagrody pieniężne wraz z upominkami i bukietami kwiatów 2 wyróżnionym pracownicom Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji: Pani Ewie Zielińskiej – pielęgniarce i Pani Małgorzacie Babińskiej – położnej. Wicestarosta podziękował personelowi medycznemu za pracę i wysiłek w służbie pacjentom, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Złożył także życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.