Rozkład godzin pracy i dyżury aptek

Data: 20.04.2021 r., godz. 15.20    657
Pod koniec kwietnia br. wchodzi w życie uchwała w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego. Funkcję apteki dyżurnej będzie pełniła Apteka Główna przy ul. Andriollego w Otwocku.
Informujemy, że apteką ogólnodostępną, działającą w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2021 roku będzie Apteka „Główna” przy ul. Michała Elwiro Andriollego 34 w Otwocku.

Decyzję o funkcjonowaniu tej apteki jako apteki dyżurnej podjęli radni Powiatu Otwockiego, którzy na sesji w czwartek, 25 marca br. przyjęli stosowną uchwałę. Zacznie ona obowiązywać 28 kwietnia br.

Poniżej prezentujemy nowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego w 2021 roku.

   

Podstawa prawna
Zgodnie z prawem farmaceutycznym godziny pracy ogólnodostępnych aptek na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów i Okręgowej Izby Aptekarskiej. Harmonogram pracy powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.