„Sposób na Sukces”

Data: 06.04.2021 r., godz. 07.55    195
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.
Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowany jest od 2000 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Ideą Konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin konkursu znajdują się pod linkiem: https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces