Przedsiębiorco, posiadasz decyzję w zakresie gospodarowania odpadami?

Data: 28.02.2020 r., godz. 16.00    849
Wyjaśniamy, jak prawidłowo nimi gospodarować.
Zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami prawnymi Ministra Klimatu, które dotyczą stosowania przepisu art. 14 ust. 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Objaśnienia zostały opublikowane w związku z mijającym w dniu 5 marca 2020 r. terminem na złożenie wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.


Objaśnienia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-zmianie-posiadanych-decyzji-w-zakresie-gospodarki-odpadami