Masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Skorzystaj z transportu!

Data: 26.03.2021 r., godz. 08.20    1613
Każda z gmin powiatu otwockiego oferuje bezpłatny transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia.
Najpierw rejestracja, później umówienie transportu

Zgłoszenia na bezpłatny transport będą przyjmowane od osób z wyznaczonym terminem szczepienia.

Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień?

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców;
  • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Gminne infolinie

OTWOCK
tel. 510 820 148

W Urzędzie Miasta Otwocka został uruchomiony telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID-19. W celu umówienia transportu należy skontaktować się z koordynatorem gminnym ds. szczepień przeciw COVID-19: Sylwia Konopacka-Bąk, Wydział Promocji i Spraw Społecznych.

KARCZEW
tel. (22) 780-65-91

Punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz uzyskania wszelkich informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest przychodnia w Karczewie (godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 07.30 – 18.00).

OSIECK
tel. (25) 685 70 26 wew. 15.

Zgłoszenia konieczności zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Osiecku w godzinach: poniedziałek 09.00-17.00, wtorek-piątek 08.00-16.00.

KOŁBIEL
tel. (25) 757 31 91

Gminna infolinia, gdzie można uzyskać informację dotyczącą transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-18.00.

SOBIENIE-JEZIORY
tel. (25) 685 80 88

Zgłoszenia konieczności zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia przyjmuje Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach-Jeziorach .

JÓZEFÓW
tel. (22) 778 11 74

Telefon informacyjny obsługują pracownicy Urzędu Miasta Józefowa w godzinach: poniedziałek 09.00–17.00, wtorek-piątek – 08.00–16.00. Powyższy numer zostanie również przekazany pacjentom zainteresowanym dowozem, którzy rezerwacji dokonują przez Internet lub ogólnopolską infolinię 989.

WIĄZOWNA
tel. 603 330 058 lub (22) 512 58 32

Na terenie Gminy Wiązowna, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień – Elżbieta Różańska z Wydziału Spraw Społecznych, która zbiera zapotrzebowania na dowóz, jak również udziela niezbędnych informacji na temat szczepień. Informacji w powyższych sprawach można zasięgać w godzinach pracy urzędu: 08.00-16.00.

CELESTYNÓW
tel. 510-077-386

W Gminie Celestynów zapotrzebowanie na transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia można zgłaszać na gminną infolinię od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16:00, najpóźniej 3 dni przed terminem szczepienia.