Tarcza antykryzysowa COVID-19 dla organizacji pozarządowych

Data: 11.01.2021 r., godz. 10.30    917
Organizacje pozarządowe (NGO), które dotychczas nie skorzystały z pomocy tarczy antykryzysowej COVID-19 mają nadal możliwość otrzymania wsparcia z rządowego programu.
Co obejmuje wsparcie?

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

Gdzie zgłosić się po pomoc?

Stowarzyszenie BORIS jako Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zainteresowanym organizacjom pozarządowym z terenu powiatu otwockiego oferuje bezpłatną pomoc w ubieganiu się o rządowe wsparcie.

KONTAKT:
Stanisława Retmaniak
Animatorka LOWES
Stowarzyszenie BORIS 
tel. 884 883 148
W jaki sposób Stowarzyszenie Boris może pomóc?

Przede wszystkim sprawdzi czy dana organizacja może skorzystać z rządowego wsparcia. Jeśli tak to kolejnym krokiem będzie pomoc przy prawidłowym wypełnieniu wniosku. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy (PUP). 


Poniżej przedstawimy linki do konkretnych ofert ze strony Powiatowego Urzędu Pracy:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej (art. 15zzb): 

Pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd): 

Pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej (art. 15zzda): 

https://otwock.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z
działalności statutowej (art. 15zze):