Starosta rozmawia o sytuacji pandemicznej w powiecie!

Data: 16.11.2020 r., godz. 10.30    785
13 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji pandemicznej w powiecie otwockim.
Podczas ostatniej konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki oddalił perspektywę tzw. lockdownu. Na poziomie krajowym liczba zachorowań ustabilizowała się. W Powiecie Otwockim niestety wciąż notowany jest znaczny przyrost zakażonych. W ostatnich dniach liczba ta wciąż oscyluje w granicach ponad 100 zakażeń dziennie. Tym samym liczba chorych obecnie (na dzień 15 listopada 2020 r.) wynosi 3102.

Zarówno nasze służby, jak straż pożarna czy policja, jak też poszczególne gminy, wspierają potrzebujących. W gminach przekazywana jest im żywność, ciepłe posiłki albo pomoc psychologiczna. Rozpoczęła się także pomoc dla naszego szpitala, która przybiera różne formy i zakres. Gminy przekazują środki ochrony osobistej lub pieniądze, które posłużą walce z COVID-19.

Dziękujemy włodarzom za współpracę i ważny gest solidarności.