Ogłoszenie na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi powiatowej w m. Otwock

Data: 06.02.2020 r., godz. 14.30    583
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ogłasza zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2760W w miejscowości Otwock (skrzyżowanie ul. Matejki, ul. Batorego i ul. Karczewskiej). Termin składania ofert mija 11.02.2020 r. o godz. 12.00.