Sprawdź, jak pracuję urząd!

Data: 26.01.2021 r., godz. 14.00    1474
Przedstawiamy szczegóły pracy poszczególnych Wydziałów i Biur Starostwa, w związku z obecną sytuacją pandemiczną.
Od 16 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzone są następujące zasady pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku:

1) Starostwo Powiatowe w Otwocku z wyłączeniem Wydziału Komunikacji i Transportu oraz niezbędną obsługą administracyjną pracuje w godzinach:

- poniedziałek od 8.00 do 17.00,
-  wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00,
- piątek od 8.00 do 15.00,
w tym przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach:
- poniedziałek od 8.10 do 16.50,
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.50,
- piątek od 8.10 do 14.50,
z wyłączeniem dni wewnętrznych przewidzianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Otwocku.

2) Wydział Komunikacji i Transportu wraz z niezbędną obsługą administracyjną pracuje w trybie zmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 18.45, (I zmiana od 7:30 do 13:00 ; II zmiana od 13:15 do 18:45) w tym przyjęcie interesantów odbywa się w godz. od 7.40 do godz. 12.50 oraz od godz. 13:25 do godz. 18.15. Od godz. 13.00 do godz. 13:15 Wydział Komunikacji i Transportu będzie zamknięty – przerwa techniczna.

3) Należy zachować odległość min. 1,5 m między osobami, a ponadto w budynku urzędu obowiązkowe jest noszenie maseczki lub przyłbicy ochronnej zakrywających usta i nos.

4) Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce przy pomocy dostępnych w urzędzie stacji do dezynfekcji.

5) W celu załatwienia spraw zaleca się kontakt za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, tj.:
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w ust. 1 pkt 1 lub 2:
a) Kancelaria ul. Górna 13 - tel. 22 778-1-300, 326, 339

b) Kancelaria ul. Komunardów 10 - tel. 22 788-15-34, 35

c) Sekretariat Starosty - tel. 22 778-1-301

d) Wydział Administracyjny - tel. 22 778-1-330

e) Wydział Architektury i Budownictwa - tel. 693 506 504, tel. 22 788-15-34 i 35 wew. 371, 376,

f) Wydział Finansowy - tel. 22 778-1-314, 340

g) Wydział Geodezji i Kartografii - tel. 788-15-34 i 35  wew. 391,395, 396, 397

h) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 22 778-1-381, 778-1-307

i) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 22 788-15-34 i 35  wew. 361, 362

j) Wydział Komunikacji i Transportu -
Rejestracja pojazdów - tel. 22 778-1-333, 778-1-336
Prawo jazdy - tel. 22 778-1-354, 22 778-1-383, 22 778-1-348

k) Powiatowy Inżynier Ruchu - tel. 22 778-1-304

l) Wydział Ochrony Środowiska - tel. 22 788-15-34 i 35 wew. 359, 357

m) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych - tel. 22 778-1-321, 324

n) Punkt Paszportowy - tel. 22 788-09-09

o) Zarządzanie Kryzysowe - tel. 22 719-48-21

p) Biuro Kultury i Promocji - tel. 22 788-15-34 i 35 wew. 387

q) Biuro Rady - tel. 22 778-1-334, 337

r) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 22 778-1-327

- za pomocą poczty elektronicznej – kancelaria@powiat-otwocki.pl;
- za pomocą elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP:
/ta4ou944kk/SkrytkaESP;
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock;

6) umożliwia się Interesantom składanie pism bezpośrednio w Kancelariach Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 w godzinach określonych w ust. 1 pkt 1;

7) umożliwia się Interesantom obsługę bezpośrednią w godzinach określonych w ust. 1 pkt 1 lub 2:

a) Wydział Architektury i Budownictwa – przy ul. Komunardów 10 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się,

b) Wydział Geodezji i Kartografii – przy ul. Komunardów 10 przy okienkach do obsługi interesantów, (decyduje kolejność przyjścia),

c) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przy ul. Górnej 13 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (domofon przy wejściu do budynku od ul. Rzemieślniczej),

d) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – przy ul. Komunardów 10 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się,

e) Wydział Komunikacji i Transportu – przy ul. Górnej 13:

od 16 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
przy okienkach do obsługi interesantów, (decyduje kolejność przyjścia).

UWAGA: od 16 listopada 2020 r. zostaje dezaktywowany kalendarz elektroniczny (tzw. internetowa kolejka) - osoby które mają zarezerwowany termin zostaną obsłużone zgodnie z wcześniejszą rezerwacją,


Od 23 listopada 2020 r. do odwołania

Mieszkańcy chcący umówić się na zarejestrowanie pojazdu do Wydziału mogą dzwonić pod poniższe numery telefonów:

22 778 1 333

22 778 1 336

22 778 1 331

Rejestracja pojazdów - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

- interesanci, którzy zgłoszą się do Starostwa bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się NIE ZOSTANĄ OBSŁUŻENI,
- dokumenty można nadal składać z wykorzystaniem narzędzia PWPW lub ePuap,
- kompletne dokumenty związane z zawiadomieniem o zbyciu lub nabyciu pojazdu można składać w Kancelarii Ogólnej,

Prawo jazdy:
przy okienkach do obsługi interesantów, (decyduje kolejność przyjścia).

f) Powiatowy Inżynier Ruchu – przy ul. Górnej 13 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się,

g) Wydział Ochrony Środowiska – przy ul. Komunardów 10 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się,

h) Punkt Paszportowy – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się,

i) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – przy ul. Górnej 13 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Kasa przy ul. Górnej 13
(I piętro) jest czynna w godz. 8:00-16:00, w związku z tym po godzinie 16:00 w Wydziale Komunikacji i Transportu – nie będzie możliwości dokonania płatności gotówkowych.