Zespół Zarządzania Kryzysowego monitoruje sytuację w Powiecie

Data: 03.11.2020 r., godz. 00.00    893
2 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem epidemicznym w regionie i działaniami służb.
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołuje regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Wraz ze służbami, a także przedstawicielami powiatowych instytucji i włodarzami miast i gmin, omawia bieżące sprawy i wyzwania.

Podczas ostatniego spotkania Członek Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michał Mrówka poinformował o przygotowaniu szpitala, funkcjonujących oddziałach, a także działalności punktu pobrań. Policja przedstawiła raport z podejmowanych aktywności, a Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka zapoznała uczestników ze stanem nauki zdalnej w szkołach powiatowych.

Sytuacja pandemiczna w naszym powiecie jest pod kontrolą. Służby współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami na bieżąco. Jednocześnie apelują o stosowanie się do obowiązujących zaleceń i pozostanie w domach, jeśli to możliwe.