Konsultacje społeczne Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Data: 28.10.2020 r., godz. 13.30    775
Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Uchwała Nr Nr CCLXXV/124/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 21 października 2020 r. do pobrania.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Otwockiego do pobrania.

Projekt programu do pobrania.

Wzór formularza konsultacji do pobrania.

Uzupełniony formularz konsultacji prosimy wysyłać na adres: kultura@powiat-otwocki.pl

Konsultacje trwają do dnia 4 listopada 2020 r. do godz. 16.00

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Kultury i Promocji.