XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Otwockiego

Data: 06.10.2020 r., godz. 09.40    1123
W poniedziałek, 5 października kontynuowano obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Otwockiego, podczas której odwołano Zarząd Powiatu Otwockiego.
XXIV Sesja - nadzwyczajna Rady Powiatu Otwockiego trwa od 11 września 2020 r., ale radni decydowali o jej przerywaniu. Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 5 października w Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, Rada Powiatu Otwockiego dokonała zmian budżetowych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęła także uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego, który zmaga się z usuwaniem skutków nawałnic.

Odbyło się również głosowanie nad odwołaniem Zarządu Powiatu Otwockiego. Radni jednogłośnie (22 głosy) zdecydowali o odwołaniu obecnego Zarządu. Nie zmienia to jednak aktualnego funkcjonowania Starostwa i nie będzie powodowało żadnych negatywnych konsekwencji dla jego interesantów. Urząd pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem, a do czasu powołania nowego Zarządu, swoją pracę wykonuje obecny.

Następne posiedzenie Rady Powiatu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, o czym będziemy informować.