Powiatowa Rady Rynku pracy powołana!

Data: 18.09.2020 r., godz. 15.00    1057
18 września br. Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski powołał Powiatową Radę Rynku Pracy na lata 2020-2024.
Rada, która działa wraz z Powiatowym Urzędem Pracy, jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach polityki rynku pracy. Jej zadaniem jest opiniowanie m.in. celowości realizacji programów specjalnych czy celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2020-2024 został Pan Andrzej Solecki – Sekretarz Powiatu Otwockiego, a wiceprzewodniczącym Pan Marian Prasuła – Przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Otwocku. Oprócz nich do Rady powołano jeszcze 11 osób, przedstawicieli różnych środowisko, od włodarzy samorządowych, przez przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji publicznych czy prywatnych przedsiębiorców. Rada wraz z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Panią Danutą Wolską-Rzewuską będzie spotykała się raz na kwartał i omawiała najważniejsze kwestie rynku pracy w powiecie otwockim.