101 rocznica powołania Policji!

Data: 22.07.2020 r., godz. 14.15    1299
Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się w józefowskim komisariacie.
21 lipca w komisariacie w Józefowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski, Burmistrz Józefowa Marek Banaszek, Zastępca Burmistrza Karczewa Karol Chróścik, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Krzysztof Smela, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinspektor Przemysław Dębiński, Prokurator Rejonowy w Otwocku Lidia Kazimierczyk-Pyra.

Akty mianowania i listy gratulacyjne w związku z wyróżnieniem przez samorządy, odebrali wybrani przedstawiciele policjantów. Nie zabrakło dobrych słów za oddanie i pomoc społeczeństwu. Podinspektor Przemysław Dębiński, kierujący otwocką jednostką, zapewnił o gotowości do skutecznej walki z przestępczością.

W związku z tegorocznym Świętem Policji:
• awansowano na wyższe stopnie służbowe 58 policjantów, w tym: 22 w korpusie aspirantów, 33 w korpusie podoficerów, 3 w korpusie szeregowych,
• Komendant Stołeczny Policji wyróżnił nagrodami motywacyjnymi 8 policjantów,
• Komendant Stołeczny Policji awansował na wyższe stanowiska służbowe 13 policjantów,
• Komendant Powiatowy Policji w Otwocku wyróżnił nagrodami motywacyjnymi 75 policjantów,
• Samorządy Powiatu Otwockiego wyróżniły nagrodami 43 policjantów, w tym: Powiat Otwocki 12 policjantów, Miasto Józefów 15 policjantów, Miasto i Gmina Karczew 16 policjantów.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Przemysław Dębiński w swoim wystąpieniu podkreślił wagę służby funkcjonariuszy oraz ich zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Podziękował między innymi za wsparcie starań o modernizację siedziby komendy.
Powiedział: „Serdeczne podziękowania składam na ręce Pana Starosty i Pana Prezydenta, za niezwykłą przychylność i poparcie władz samorządowych dla szczytnego pomysłu rozbudowy naszej komendy. Pomysłu, który znajduje się już w fazie realizacji. To dzięki Wam powstaje dokumentacja projektowa, a już niebawem, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, rozpoczniemy budowę nowej siedziby otwockiej Policji.

Policyjne święto organizowane było w trudnym dla wszystkim czasie walki z koronawirusem i poddaniu się reżimowi sanitarnemu, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu. Było jednak równie dostojne i ceremonialne jak dotychczasowe zbiórki i apele.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku