388 740 zł dofinansowania dla PCPR!

Data: 21.07.2020 r., godz. 10.30    1312
Powiat Otwocki pozyskał kolejne dofinansowanie. Skorzystają na tym najmłodsi.
Powiat Otwocki za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Mazowieckiego pozyskał środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 388 740 zł na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COViD-19”.

W ramach Projektu rodziny zastępcze oraz 65 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zostaną wyposażone w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (1600 maseczek, 8000 rękawiczek jednorazowych, 160 litrów płynu dezynfekcyjnego). Ponadto 46 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zostanie wyposażona w laptopy wraz z oprogramowaniem.

Kolejnymi odbiorcami Projektu są placówki opiekuńczo – wychowawcze: Domy dla Dzieci w Owocku (trzy Domy) oraz Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli. Piecza instytucjonalna również zostanie wyposażona w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (840 maseczek, 4200 rękawiczek jednorazowych, 84 litry płynu dezynfekcyjnego). W laptopy wraz z oprogramowaniem zostanie wyposażonych łącznie 46 wychowanków. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny stanowiący wyposażenie wszystkich placówek opiekuńczo – wychowawczych (4 telewizory, 46 słuchawek z mikrofonami, 4 skanery z drukarką, 4 radioodtwarzacze, 4 kamery, 4 zestawy nagłaśniające, 4 projektory, 4 odtwarzacze multimedialne, 18 myszek bezprzewodowych).

Przyznane środki finansowe w pełni zabezpieczą naszych podopiecznych z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych w sprzęt komputerowy umożliwiający właściwą naukę zdalną, a środki ochrony osobistej pomogą bezpiecznie funkcjonować.