Powiatowa Rada Rynku Pracy kadencji 2024-2028 powołana!

Data: 08.07.2024 r., godz. 09.00    277
Polityka rynku pracy jest jedną z ważniejszych kwestii. To w jej zadaniu jest opiniowanie i doradztwo dla Starosty Otwockiego. Dlatego miło nam ogłosić, że w piątek 5 lipca, nominacje na członków rady kadencji 2024-2028 odebrali nowy kandydaci.

W piątek 5 lipca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, powołana została Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję 2024-2028.


Rada, która działa wraz z Powiatowym Urzędem Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Otwockiego w sprawach polityki rynku pracy. Jej zadaniem jest m.in. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych czy opiniowanie kryteriów podziału środków z Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i innych fakultatywnych zadań. Podczas spotkania p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku – Pani Ewa Olszewska omówiła najważniejsze projekty i programy realizowane przez urząd oraz środki finansowe jakimi dysponuje jednostka, a Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Spraw Organizacyjnych – Pani Wioletta Głodowska opowiedziała o strukturze bezrobocia w powiecie oraz o planie finansowym na 2024 rok.


Podczas posiedzenia inauguracyjnego Tomasza Laskus - Starosta Otwocki razem z Pawłem Walo – Członkiem Zarządu Powiatu Otwockiego wręczył powołania członkom rady kadencji 2024-2028.


W jej składzie znaleźli się:


- Pan Łukasz Dąbrowski - Mazowiecka Izba Rolnicza (społeczno-zawodowa organizacja rolników),
- Pani Krystyna Olesińska - miasto Józefów (jednostka samorządu terytorialnego),
- Pani Małgorzata Such-Pyrgiel – Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie (przedstawiciel nauki),
- Pan Mateusz Traczyk - miasto Otwock (przedstawiciel samorządu terytorialnego)
- Pan Jacek Węgiełek - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku. (organizacja pracodawców reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu społecznego)


Przewodniczącym PRRP została Pani Krystyna Olesińska, a wiceprzewodniczącą Pani Małgorzata Such-Pyrgiel, która jednocześnie została wybrana jako delegat do komisji konkursowej, która lada dzień wyłoni nowego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.


Gratulujemy wybranym, życzymy owocnej kadencji oraz samych dobrych decyzji.