Rekrutacja do programu "Żyj Zdrowo - edycja 2" w gminie Kołbiel

Data: 30.06.2024 r., godz. 10.00    562
Po bardzo udanym, rekordowym pod względem liczby zrzuconych przez uczestniczki kilogramów, turnusie zrealizowanym w gminie Sobienie-Jeziory nadszedł czas na uruchomienie kolejnego naboru do Programu „Żyj Zdrowo – edycja 2”. Tym razem zapraszamy do Kołbieli.

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców powiatu otwockiego do zgłaszania się do kolejnej grupy w ramach Programu. Od 27 lipca do 5 września działać będziemy w gminie Kołbiel.


Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek powiatu otwockiego w szczególności tych, u których konieczne jest podjęcie działań w celu zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości.


W jego skład wchodzą:  • wykład nt. profilaktyki chorób dietozależnych, szczególnie otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów i przewlekłej choroby obstrukcyjnej płuc,

  • spotkania indywidualne z dietetykiem, w tym opracowanie indywidualnego planu żywieniowego wraz z jego omówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia,

  • monitoring realizacji planu żywieniowego wraz z rozwiązywaniem ewentualnych trudności,

  • spotkania motywujące z motywatorem, w tym warsztaty z gotowania, ćwiczenia ruchowe (m.in. nordic walking, interwały i joga kręgosłupa),

  • ważenie na początku i końcu programu, analiza składu ciała,

  • podsumowanie realizacji wyznaczonych zadań z wykorzystaniem ankiety.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdziecie poniżej.


W celu zgłoszenia do programu dostarczyć należy czytelnie oraz prawidłowo wypełnione następujące dokumenty (do pobrania poniżej):


Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny - Kołbiel.docx
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku.docx


Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.07.2024 r., zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie na adres fundusze@powiat-otwocki.pl , jak i osobiście w Biurze programu znajdującym się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 30).


Dodatkowe dokumenty:


Regulamin Żyj Zdrowo - edycja 2 - gmina Kołbiel.pdf


Załącznik nr 2 - harmonogram realizacji Programu Żyj Zdrowo w gminie Kołbiel.pdf


Zadanie pn. „Żyj Zdrowo – edycja 2” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


#Mazowszepomaga #programywsparcia #zdrowiemazowszan


plakat_Zyj_zdrowo_Kołbiel.jpg (8.69 MB)