Skutki nawałnic w powiecie

Data: 11.06.2020 r., godz. 00.00    983
Nawałnice w powiecie otwockim spowodowały wiele wyzwań, z którymi radziły sobie lokalne służby.
W nocy z wtorku na środę nad powiatem otwockim przeszły obfite opady deszczu, które spowodowały podtopienia wielu piwnic, zalanie ulic i posesji oraz wezbranie wody w rowach melioracyjnych.

Wszystkie służby z terenu powiatu ruszyły mieszkańcom na pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku od godzin rannych wypompowywali wodę przy pomocy samochodu asenizacyjnego oraz samochodu WUKO z dróg powiatowych: ul. Mieszka I, ul. Rycerskiej, ul. Staszica, ul. Batorego, ul. Wawerskiej, ul. Tatrzańskiej, ul. Narutowicza, ul. Przewoskiej, ul. Kraszewskiego.

Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne z całego powiatu otwockiego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który pozyskano od straży pożarnej z Garwolina i Mińska Mazowieckiego działały w najbardziej dotkniętych nawałnicą rejonach Otwocka. Także Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku wsparł pracę służb poprzez wykonywanie dodatkowych przekopów przy ulicach.

Najbardziej ucierpiała Wólka Mlądzka, w której zalanych zostało 20 domów oraz ul. Narutowicza w okolicy siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie. Służby nadal usuwają skutki nawałnic.