Caritas wspiera powiatowe DPS-y

Data: 28.05.2020 r., godz. 13.00    1184
28 maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku otrzymało kolejne wsparcie dla prowadzonych przez siebie Domów Pomocy Społecznej.
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dostarczyło do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 4 pełne palety środków czystości oraz higieny osobistej. Otrzymany towar zostanie rozdysponowany pomiędzy prowadzone przez Powiat Otwocki, Domy Pomocy Społecznej.

To kolejne wsparcie dla powiatowych placówek pomocy społecznej, które w ostatnich dniach otrzymały także ubrania dla potrzebujących oraz środki ochrony.