Kolejne inwestycja drogowe w Powiecie Otwockim

Data: 07.07.2023 r., godz. 10.00    1497
We wtorek 4 lipca podpisaliśmy kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Dyzin, Jatne i Celestynów. Dzięki kolejnej inwestycji, tym razem w gminie Celestynów, na powiatowych drogach będzie bezpieczniej.

We wtorek, 4 lipca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i 2716W w miesjc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki".


Dokumentacja projektowa obejmować będzie wykonanie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach: Dyzin, Jatne i Celestynów. Dokumentacja ta podzielona została na IV etapy obejmujące zaprojektowanie infrastruktury drogowej w:
1. miejscowość Dyzin na odc. od ul. Pogranicznej do końca zabudowań w Dyzinie jadąc w kier. Celestynowa,
2. miejscowość Jatne na odc. od S-17 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2715W w miejsc. Dyzin,
3. odcinek drogi Nr 2715W od ostatnich zabudowań w Dyzinie do drogi powiatowej  Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie,
4. odcinek drogi powiatowej Nr 2714W od drogi powiatowej Nr 2715W do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2713W - ul. Mazowiecką w Dąbrówce.


Wartość umowy opiewa na kwotę: 547 350,00 zł.


Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych decyzji zadanie będzie realizowane w zakresie wykonania robót budowlanych, przy wsparciu środków finansowych Marszałka Województwa Mazowieckiego i WG Celestynów.


Umowę z ramienia Powiat Otwocki podpisali: Wicestarosta Paweł Zawada i Paweł Grzybowski - Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.


DSC04752.JPG (3.91 MB)


DSC04766.JPG (3.69 MB)