Zarządzenie Starosty Otwockiego z dnia 27.04.2020 w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data: 27.04.2020 r., godz. 08.10    979
Od dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostały kolejne zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku. Przedstawiamy wytyczne w zakresie obsługi interesantów.
Najważniejsza zmiana w nowym Zarządzeniu to wprowadzenie w §3 ust. 5 pkt 5 zapisu o umożliwieniu Interesantom obsługi bezpośredniej, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem danej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Umówienie się z pracownikiem merytorycznym będzie możliwe tylko na konkretną godzinę w utworzonej specjalnej strefie do obsługi Interesanta.
Przygotowano 3 takie miejsca:
1. ul. Górna 13 - przedsionek głównego wejścia - dla Interesantów chcących załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii;
2. ul. Komunardów 10 wejście A - przedsionek przed wejściem - dla Interesantów chcących załatwić sprawę w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii;
3. ul. Komunardów 10 wejście D - na dole między schodami - dla Interesantów chcących załatwić sprawę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami oraz w Wydziale Ochrony Środowiska.

Wymienione specjalne strefy będą wyposażone w płyn dezynfekujący oraz środki ochrony: rękawiczki jednorazowe oraz maseczki.

Każdy Interesant, który chce skonsultować się z pracownikiem merytorycznym Starostwa, zobowiązany jest wcześniej zadzwonić do wydziału merytorycznego i umówić się na konkretną godzinę. Maksymalny czas przeznaczony dla jednego Interesanta wynosi do 30 minut.

Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Otwockiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku w związku z zagrożeniem Covid-19.