Szkolny Informator Powiatowy 2023/2024

Data: 15.03.2023 r., godz. 10.00    5078
"Nukleonik", "Ekonomik", "Słowacki", "Gałczyński" i "Wyszyński" to 5 szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu otwockiego. Już wkrótce ósmoklasistów czeka wybór szkoły średniej. Zachęcamy do zapoznania ze Szkolnym Informatorem Powiatowym!
Powiat Otwocki jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadpodstawowych, które kształcą młodzież na różnorodnych kierunkach nauki. Absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 mogą wybrać szkołę ponadpodstawową spośród 5 mieszczących się na terenie powiatu otwockiego: Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I. Gałczyńskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcącego nr III im. J. Słowackiego oraz Zespołu Szkół im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Karczewie.

Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach informatora edukacyjnego. We wszystkich szkołach i placówkach staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauki. Uczy w nich doskonała kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są nieustannie modernizowane i doposażane w pomoce naukowe. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z tegoroczną ofertą edukacyjną, byście mogli dokonać jak najlepszego wyboru. – zachęca ósmoklasistów we wstępie publikacji Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak.

Do pobrania: Szkolny Informator Powiatowy 2023/2024