IV Forum organizacji pozarządowych powiatu otwockiego już 9 marca!

Data: 17.02.2023 r., godz. 00.00    1924
Powiat Otwocki oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zapraszają przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 9 marca br.
Przed nami kolejne Forum organizacji pozarządowych powiatu otwockiego. Już po raz 4. w Otwocku spotkają się przedstawiciele NGOsu z całego regionu, aby dyskutować o swoich wyzwaniach, ale też szansach.

Organizatorzy wydarzenia - Powiat Otwocki i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wraz z partnerami: Federacją Mazowia i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zadbali o to, żeby program Forum wpisywał się w oczekiwania jego odbiorców. Będzie zatem szansa żeby porozmawiać o możliwościach promocji NGOsów, różnych formach dofinansowania, ale też współpracy, którą oferują jednostki samorządu terytorialnego.

Miejscem tegorocznych rozmów, warsztatów, dyskusji, a przede wszystkim spotkania przedstawicieli trzeciego sektora będzie niezmiennie, sala widowiskowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.


Uczestnictwo i zgłoszenia


Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszenia (plik do pobrania dostępny poniżej) oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat-otwocki.pl lub osobiście na adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, do czwartku, 2 marca 2023 roku. (decyduje data wpływu formularza).

Do pobrania:

• Formularz zgłoszenia IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego