Jesteś tutaj:

Powiatowe Eliminacje 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

763
Czas trwania wydarzenia: od: 06.04.2017 r., godz. 09.00 do: 06.04.2017 r., godz. 13.00

Powiatowy MDK w Otwocku
ul. Poniatowskiego 10
05-400 Otwock
tel. 22 779 33 57

http://www.pmdk-otwock.pl/

aby uczestnik mógł wziąć udział w eliminacjach powiatowych, powinien zgodnie z regulaminem przejść etap eliminacji szkolnych i gminnych (chyba, że Mazowiecki Instytut Kultury wyrazi zgodę na inną procedurę).

Do poinformowania szkół o eliminacjach gminnych zobowiązany jest ośrodek, który je organizuje.

KARTĘ ZGŁOSZENIA, (podpisaną i z pieczęcią ośrodka organizującego eliminacje gminne) należy dostarczyć do PMDK
do dnia 3 kwietnia (poniedziałek).

Można przesłać KARTĘ ZESKANOWANĄ lub WYPEŁNIONĄ NA KOMPUTERZE na adres imprezy@pmdk-otwock.pl (w tytule prosimy podać „Warszawska Syrenka”). ORYGINALNĄ KARTĘ należy dostarczyć w dniu konkursu.

Całość dokumentów przekazanych do PMDK najpóźniej w dniu konkursu powinna zawierać:
1. oryginalne karty zgłoszeń,
2. oryginalny, podpisany protokół jury z eliminacji gminnych,
3. oświadczenie jurorów eliminacji gminnych o niezależności względem uczestników (może być to tylko jeden druk podpisany przez każdego z jurorów).

PMDK po wyłonieniu laureatów eliminacji powiatowych zobowiązuje się do przekazania dokumentacji do Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Finał 40. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie
się 22 i 23 kwietnia 2017 r., Koncert Laureatów 29 kwietnia 2017 r. - obydwa wydarzenia w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Instytutu Kultury www.mik.waw.pl w zakładce Konkursy.