Jesteś tutaj:

Jaki program współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok?

606
Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zapaszmy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na ankiecie konsultacyjnej do projektu Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Na podstawie przesłanych ankiet przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przygotowany zostanie projekt Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Elektroniczna wersja ankiety dostępna jest na stronie: www.powiat-otwocki.pl (zakładka NGO, programy współpracy, 2020). Ankietę w wersji elektronicznej należy wysłać na adres: kultura@powiat-otwocki.pl, w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock do dnia 11 października 2019 r. Zapraszamy do współpracy!

ANKIETA do pobrania