Jesteś tutaj:

Rejestracja / ewidencja / nadzór

2577
Starosta Otwocki prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie powiatu otwockiego. Prowadzi także nadzór nad nimi, a także nad stowarzyszeniami zwykłymi i fundacjami z siedzibami na terenie powiatu otwockiego.

Pozostałe organizacje powinny kontaktować się z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Sprawy załatwiane w Starostwie Powiatowym w Otwocku: