Jesteś tutaj:

Otwarte konkursy ofert

2582
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego