Ankieta informacyjna dla mieszkańców gminy Kołbiel.

Data: 19.08.2020 r., godz. 14.15    Liczba odwiedzających: 714

Trwają prace nad wykonaniem studium wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka”. Inwestycja kolejowa przebiega przez teren gminy Kołbiel.
W związku z sytuacją pandemiczną oraz brakiem możliwości przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji, udostępniona została ankieta dotyczącą kolejowej oferty pociągów oraz infrastruktury kolejowej.

Sonda skierowana jest do osób zamieszkujących na obszarach oddziaływania niniejszej inwestycji obejmującej swoim zakresem niżej wymienione linie kolejowe:
  • Linię kolejową nr 29 odcinek Tłuszcz – Ostrołęka od km -0,999 do km 75,047,
  • Linię kolejową nr 13 odcinek Krusze – Pilawa od km -0,269 do km 56,335,
  • Linię kolejową nr 513 odcinek Jasienica – Tłuszcz od km 0,000 do km 3,260,
  • Linię kolejową nr 900 odcinek Ostrołęka – Goworki od km 0,000 do km 3,870,
  • Linię kolejową nr 34 odcinek Ostrołęka – Małkinia od km -0,811 do km 54,522.

Ankieta jest dobrowolna oraz anonimowa, a jej celem jest wyłącznie zebranie informacji dotyczących realizowanego projektu. Ankieta będzie dostępna do 27 sierpnia 2020 r.

Link do ankiety