Spotkanie w sprawie koronawirusa SARS-Cov-2

Liczba odwiedzających: 587
Głównym tematem spotkania było potencjalne zagrożenie koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę oznaczoną jako COVID-19. Posiedzenie otworzył Przewodniczący PZZK, Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski. Na posiedzenie licznie przybyli przedstawiciele Gmin, jednostek Powiatu Otwockiego oraz służb mundurowych. Szczegółowe informacje, dotyczące zagrożenia, sposobów ochrony i właściwych zachowań zostały przekazane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku. O dodatkowe szczegóły dotyczące procedur i podejmowanych działań, pytali przedstawiciele szpitali, placówek oświatowych i samorządów.

W celu szybkiego rozpoznania każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność, powinna skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku czynną:

➡ w dni powszednie w godzinach - 7:30 - 15:05, tel. (22) 779-48-33 / 779-26-63
➡ w dni powszednie w godzinach – 15:05 - 20:00, tel. 515-256-220
➡ w soboty, niedziele i święta w godzinach – 10:00 - 15:00, tel. 515-256-220