Nieruchomość na sprzedaż

Liczba odwiedzających: 585
Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.

Położenie:
Gmina Otwock, miejscowość Otwock.

Nr działki i powierzchnia: dz. ew. nr 13/13 pow. 1600 m2

Obręb ewidencyjny: nr 5 w Otwocku.

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00076022/9

Cena wywoławcza:
504 300,00 zł brutto (zawiera podatek 23% VAT).

Wysokość wadium:
50 430,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu