Powiat Otwocki
województwo mazowieckie

Menu główne

Lider sosnowych klimatów

Krótka prezentacja powiatu.

Powiat otwocki obejmuje 615 km2 tuż za progiem Warszawy. Trzy miasta - Otwock, Józefów i Karczew - oraz 135 wsi zamieszkuje łącznie ponad 120 tysięcy osób. W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory oraz Wiązowna. Potencjał rozwojowy powiatu lokuje go w czołówce wszystkich powiatów Polski. Zaletami regionu są znakomite położenie - bliskie sąsiedztwo metropolii, dostępność komunikacyjna, jakość rynku pracy, infrastruktura otoczenia biznesu oraz dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku - prawdopodobnie najlepsze w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Przebiegające przez obszar powiatu tranzytowe szlaki drogowe: Berlin-Warszawa-Moskwa oraz Warszawa-Lublin-Lwów-Kijów, linie kolejowe oraz niewielka odległość od Lotniska Okęcie, tworzą znakomite warunki dla komunikacji i transportu. Wysoka atrakcyjność regionu wiąże się również z planowaną budową autostrady A-2 w północnej części powiatu. Zachodnią granicę regionu wyznacza Wisła - największa ozdoba mazowieckiego pejzażu i rarytas przyrodniczy w skali kontynentu. Na żyznym wiślanym tarasie z malowniczymi starorzeczami niepodzielnie panują wspaniałe sady i uprawy warzyw. Wyżej położone obszary z oryginalnym krajobrazem zalesionych wydm, z charakterystyczną zabudową osiedli, zatopioną w zieleni sosen oferują jeden z najbardziej interesujących pejzaży Polski. Taka sceneria w połączeniu z leczniczymi walorami klimatu i bliskością Warszawy, zadecydowała przed ponad stu laty o powstaniu największych miast powiatu - Otwocka i Józefowa. Położoną we wschodniej części regionu krainę pól na Równinie Garwolińskiej urozmaicają doliny małych rzek - Świdra i jego dopływów, z których największym jest Mienia. Wśród podwarszawskich powiatów, otwocki wyróżnia się wysoką lesistością. Wielkim bogactwem są właśnie rozległe bory, bezcenne przyrodniczo łąki i torfowiska oraz naturalne, dzikie koryta Wisły i Świdra. Takie nagromadzenie walorów środowiska tuż za progiem warszawskiej metropolii zdecydowało o utworzeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, licznych rezerwatów i jest atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym całego regionu oraz magnesem dla turystów. Mimo sąsiedztwa obszarów o dużej koncentracji przemysłu region wyróżnia znakomity stan czystości powietrza, odpowiadający surowym normom określonym dla uzdrowisk.

Ziemie wchodzące dziś w skład powiatu były zamieszkane już 14 - 10 tysięcy lat temu. W pobliżu ujścia Świdra do Wisły archeolodzy odkryli na początku ubiegłego wieku liczne kamienne narzędzia. Od miejsca odkrycia nazwano je kulturą świderską. Są to również najstarsze ślady pobytu ludzi w północnej Polsce. Lata 60. te przyniosły kolejne rewelacyjne odkrycia. Na wydmach pośród łąk opodal wsi Całowanie, natrafiono na unikalne w skali całego świata, stanowiska archeologiczne, pozwalające ustalić przy pomocy datowania szczątków organicznych metodą C14 dokładną chronologię późnego paleolitu na przestrzeni od Atlantyku aż po góry Uralu. Od zarania historii Państwa losy regionu związane były z dziejami Mazowsza, które od 1138 roku było przez kilka wieków niezależną dzielnicą, rządzoną przez książąt z dynastii Piastów. Kres mazowieckiej niepodległości przychodzi w 1526 roku i księstwo już jako województwo mazowieckie włączono do Korony. Przez długie wieki prawobrzeżne Mazowsze jako obszar przylegający do niespokojnego pogranicza z Jaćwieżą, Litwą i Rusią było rzadko zaludnione, a pierwsze tutejsze osady otrzymały prawa miejskie w XVI wieku. Były to: Kołbiel (1532), Karczew (1548), Glinianka (1557) i Osieck (1558, siedziba starostwa niegrodowego). Wojny i upadek kraju w XVII w. przyczyniły się również do zahamowania rozwoju opisywanego regionu i spadku liczby ludności. Ożywienie ekonomiczne w kolejnym stuleciu wiąże się z działalnością rodu Bielińskich, którzy po 1663 r. stali się gospodarzami dóbr z ośrodkiem w Otwocku Wielkim, gdzie na przełomie XVII i XVIII w. powstała najwspanialsza rezydencja na prawobrzeżnym Mazowszu i zarazem najbardziej malowniczo położony barokowy pałac w Polsce.

W latach 70. tych obiekt staje się luksusową rezydencją rządową. W następnej dekadzie jest miejscem pobytu internowanego Lecha Wałęsy, w innych okolicznościach bywają tu delegacje zagraniczne zapraszane przez włodarzy PRL i RP, podejmują gości i wypoczywają prezydenci RP. Dziś zwiedzający mogą podziwiać wnętrza rezydencji i wspaniały krajobraz uroczyska z jeziorem Rokola wokół pałacu. Dla tysięcy turystów, zwłaszcza zagranicznych, pośpiesznie i niecierpliwe pragnących skosztować smaku polskiego pejzażu poza Warszawą, wizyta w Otwocku Wielkim to konieczne uzupełnienie wrażeń i oczywisty wybór.

Zasadnicze zmiany w krajobrazie okolic oraz rozwój gospodarczy przynosi wybudowanie w 1835 roku drogi bitej z Warszawy do Lublina i przede wszystkim - linii kolejowej z Warszawy do Lublina w roku 1877. Wkrótce, na zalesionych gruntach u granic majątku w Otwocku Wielkim wybudowano stację kolejową, wokół której powstała letniskowa osada, zwana Willami Otwockimi. Ten typ zabudowy do dziś stanowi o specyfice okolic Otwocka. W tym samym czasie na brzegach Świdra osiedla się znakomity rysownik i ilustrator "Pana Tadeusza" - Michał Elwiro Andriolli, dając początek karierze letniska Świder. Korzystny mikroklimat borów sosnowych, sąsiedztwo stolicy i dostępność komunikacyjna sprawiły, że w 1893 r. powstało w Otwocku pierwsze w nizinnej części Polski sanatorium przeciwgruźlicze. Kilka lat później, szybko rozwijające się "nizinne Zakopane" liczy już kilkaset willi, a na letników i kuracjuszy oczekuje kilkadziesiąt pensjonatów i sanatoriów, wznoszonych w oryginalnym i unikalnym dla regionu stylu drewnianej architektury otwockiej (nadświdrzańskiej) stworzonej przez M.E. Andriollego. Warto pamiętać, że ten nazwany żartobliwe przez K.I. Gałczyńskiego - "świdermajer" jest jedynym obok witkiewiczowskiego stylu zakopiańskiego stylem polskiej architektury. W 1916 r. Otwock uzyskuje prawa miejskie, zaś w roku 1923 otrzymuje status uzdrowiska. W 1938 r. wszechstronnie rozwijający się, blisko 20-tysięczny Otwock, odwiedziło prawie 40 tys. kuracjuszy, najczęściej mieszkańców Warszawy. Potwierdzeniem znaczenia i prestiżu kurortu było oddanie do użytku w 1936 r. pierwszej w kraju kolei elektrycznej na odcinku Warszawa - Otwock. Koniec XIX i 1 połowa XX wieku to także okres przyspieszonego rozwoju całego regionu. Prosperuje handel i przetwórstwo mięsne w Karczewie, z tradycjami sięgającymi już XVI wieku. Majątek w Otwocku Wielkim szczyci się posiadaniem największych sadów w Polsce, w Starej Wsi koło Kołbieli funkcjonowała znana w całej Polsce szkoła handlowo-rolnicza. W powojennej rzeczywistości specyfiką okolic Otwocka, rozwijającego swe funkcje leczniczo-uzdrowiskowe, staje się silny rozwój usług i rzemiosła. Także dziś w czołówce najbardziej dynamicznych i najbardziej atrakcyjnych polskich miast jest Józefów. Dość wspomnieć, że tamtejsze ultranowoczesne Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji zostało wyróżnione w 2003 roku prestiżowym tytułem krajowej Budowy Roku, a józefowska firma Wimet jest wielokrotnym laureatem konkursów "Teraz Polska". Powiat otwocki przyciąga nie tylko przedsiębiorców. By zapoznać się z awangardą badań naukowych i zaawansowanych technologii trzeba koniecznie odwiedzić Instytut Problemów Jądrowych Świerku - dzielnicy Otwocka, lub UNIPRESS (Instytut Wysokich Ciśnień PAN) w Lasku koło Celestynowa. Już od 1914 r. w Świdrze funkcjonuje najstarsze w Polsce Obserwatorium Magnetyzmu Ziemskiego, w Ostrowiku działa zaś Stacja Obserwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku. Dwie powiatowe szkoły wyższe w Józefowie i Otwocku znakomicie uzupełniają łatwo dostępną ofertę sąsiedniej Warszawy. Rozwój i nowoczesne technologie nie przeszkadzają kultywowaniu tradycji. Powiat otwocki, a zwłaszcza region kołbielski - zaledwie kilka kilometrów za progiem Warszawy, to najbliższy stołecznej metropolii matecznik autentycznego folkloru. Piękne kołbielskie stroje ludowe można zobaczyć nie tylko podczas procesji w dzień Bożego Ciała. Dla świata zuniformizowanej kultury masowej, niwelującej regionalizmy i inności, żywa kultura ludowa i tradycja stanowi bezcenny kapitał.


Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 16623 razy.

Stopka

Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku

ul. Górna 13, 05-400 Otwock

tel.: (22) 778-1-300, 778-1-326, 778-1-339
fax: (22) 778-1-302

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock
tel.: (22) 788-1-534, 788-1-535

e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl
www: http://www.powiat-otwocki.pl

Godziny otwarcia

NIP: 532-16-42-710
REGON: 013269500
Konto:
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

POWIAT OTWOCKI

NIP: 532-20-08-671
REGON: 013268681

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://www.bip.powiat-otwocki.pl

REDAKCJA STRONY:

Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock
tel. 22 788 15 34
22 788 15 35
22 788 15 37
22 788 14 65
22 779 62 56
22 779 29 29 wew. 387
e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl

Bannerki

Internetowy Sytem Aktów Prawnych Rządowe Centrum Legislacji Mazowiecki Park Krajobrazowy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Samorząd Województwa Mazowieckiego Świdermajer

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Natura i Kultura

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Związek Powiatów Polskich Lokalni Globalni

Klub Samorządowy Serwis Samorządowy pap

Profilaktyka TV

Narodowe Centrum Badań Jądrowych WGR PR


Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.