Powiat Otwocki
województwo mazowieckie

Menu główne

Aktualności

Przekształcać i jak przekształcać? – relacja z konferencji

Data umieszczenia:

Ikona

Przekształcać i jak przekształcać? – oto jest pytanie, na które 22 lutego ponad 100 osób próbowało odpowiedzieć podczas konferencji pn. „Przekształcenie zoz-ów w spółki prawa handlowego – wyzwania dla samorządów”, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.
Gospodarzem konferencji była Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego, zainteresowanego losami ZPZOZ w Otwocku, zainicjowała środowe spotkanie. Na zaproszenie Starosty odpowiedzieli:

Wicemarszałkowie Województwa Mazowieckiego: Krzysztof Strzałkowski (prelegent), Wiesław Raboszuk,
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i KF Sejmiku WM Krzysztof Żochowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski i wiceprzewodniczący: Jacek Czarnowski i Andrzej Szaciłło,
Starosta Pruszkowski – Elżbieta Smolińska,
Starosta Świecki – Marzena Kempińska (prelegent),
Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka,
Wicestarosta Pucki Andrzej Sitkiewicz wraz z Ewą Kownacką – Członkiem Zarządu Powiatu i Andrzejem Dzieniszem – Przewodniczącym Komisji ds. Zdrowia Rady Powiatu Puckiego,
Członkowie Zarządu Powiatu Otwockiego: Janusz Budny i Grzegorz Michalczyk,
Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Marek Wójcik (prelegent),
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska i Główna Księgowa Aneta Leleń,
Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak,
Burmistrzowie: Józefowa – Stanisław Kruszewski oraz Karczewa – Władysław Dariusz Łokietek z zastępcą, Bartłomiejem Tkaczykiem,
Wójtowie: Kołbieli – Adam Budyta z zastępcą, Ewą Mazek, oraz Osiecka – Marek Lasocki,
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu w Otwocku Barbara Parol,
Radni Powiatu Otwockiego: Aneta Bartnicka, Janusz Goliński, Anna Kamińska, Kacper Kamiński, Lucyna Komorowska, Jarosław Kozłowski, Danuta Leśniewska, Uzarska Teresa, Waldemar Walkiewicz, Roman Zdunik,
Radni Miasta Otwocka: Ludwik Antczak, Artur Basek, Jadwiga Czarnowska, Robert Kosiński, Bartłomiej Kozłowski, Kazimierz Laskus, Dariusz Piętka,
Radni Miasta Józefowa: Anna Masik, Janina Zdrajkowska,
Radni Miasta Karczewa: Tadeusz Marton, Anna Osial, Jolanta Sabała, Anna Trzpełaka, Wiesława Zackiewicz,
Radna Gminy Celestynów Izabella Filipowicz – Żaroń,
Radny Gminy Kołbiel: Dariusz Sokół,
Przewodniczący Rady Gminy Osieck: Adam Kowalski,
Radni Gminy Sobienie – Jeziory: Renata Burkowska, Jerzy Choim, Andrzej Jadczak, Wanda Sabała, Barbara Sosnowska – Budyta, Tadeusz Wołowicz,
Radne Gminy Wiązowna: Renata Falińska, Irena Nowak,
Prezes Zarządu „MSW w Siedlcach” Sp. z o.o. Wojciech Kaszyński (prelegent),
Dyrektorzy placówek medycznych w powiecie: Antoni Błachnio, Lech Krasieńko, Artur Złotowski (prelegent), Renata Zwoleńska,
pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, urzędów starostw, miast i gmin,
Przedstawiciele Powiatowej Rady Związków Zawodowych OPZZ w Otwocku, związki zawodowe z regionu,
Reprezentanci stowarzyszeń, organizacji, środowiska medycznego,
przedstawiciele mediów lokalnych, prasy i TV,
Reprezentanci przedsiębiorców, firm, a także mieszkańcy powiatu i in.

Program spotkania dostępny jest tutaj.

Ustawa o działalności leczniczej nakłada na organy prowadzące placówki medyczne wiele obowiązków, ale daje też wybór dotyczący ich przekształcania w spółki prawa handlowego. Chcemy, by za kilka lat nasz powiatowy szpital był naszą chlubą, dlatego zorganizowaliśmy dzisiejszą konferencję, na którą zaprosiliśmy doświadczonych samorządowców oraz zarządców szpitali. Przekształcenie, o którym nam opowiedzą, jest bowiem narzędziem, nie celem samym w sobie. Dzisiaj mamy nadzieję dowiedzieć się, jak tego narzędzia użyć, by przyniosło korzyści naszej społeczności - powiedziała Starosta Więckowska rozpoczynając część panelową konferencji.

Powiat Otwocki i jego szpital

O Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku z perspektywy jego organu założycielskiego opowiedział Paweł Walkiewicz, podinspektor ds. promocji i ochrony zdrowia w Urzędzie Starostwa, który jednocześnie prowadził konferencję.

Z przygotowaną przez niego prezentacją można zapoznać się tutaj.

Dlaczego przekształcać? - ZPZOZ w Otwocku

Dyrektor ZPZOZ w Otwocku Artur Złotowski w swojej prezentacji po krótce przedstawił sytuację szpitala. Od objęcia przez niego stanowiska dyrektora sytuacja w szpitalu systematycznie się poprawia. W 2012 roku i latach następnych rozwój szpitala będzie realizowany poprzez działania w kilku kierunkach: wprowadzenie nowych usług, poszerzenie zakresu działania w usługach już istniejących poprzez zakup nowych technologii, realizacja remontów w celu podniesienia standardów i zwiększenia bazy usługowej.

Dyrektor przedstawił też mocne strony szpitala: zaplecze kadrowe oraz umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szpitala od podmiotów zewnętrznych, znaczący udział w lokalnym rynku usług medycznych, skoncentrowanie usług specjalistycznych w budynku głównym szpitala – możliwa pełna diagnostyka w jednym miejscu, kompleksowość świadczonych usług w zakresie diagnostyki i leczenia, optymalizacja polityki zatrudnienia poprzez konsekwentne działania restrukturyzacyjne.

Aktualnie prowadzone prace to wydzielenie poradni endoskopowej, która została wyremontowana z oddziału wewnętrznego, kupowanie lub leasingowanie nowoczesnej aparatury, co spowoduje możliwości wykonywania usług medycznych o wyższej wycenie wg NFZ, a to w konsekwencji umożliwi uzyskanie większego przychodu przy takich samych kosztach stałych. Tworzone także jest ambulatorium rehabilitacyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt (użyczony bezpłatnie w ramach wspólnego projektu naukowego) oraz prowadzone są rozmowy o stworzeniu wzorcowego ambulatorium, w którym umieszczone będą pierwsze w Polsce roboty do nauki chodu osób z porażeniami.

Podstawowym warunkiem powodzenia restrukturyzacji i przekształcenia, który jest spełniony w Powiecie Otwockim, jest pełne zaangażowanie podmiotu tworzącego. W roku 2011 Rada Powiatu wraz z Zarządem wspomogła ZPZOZ w Otwocku kwotą ponad 2 mln złotych. ZPZOZ w Otwocku jest także wspierany przez gminy powiatu otwockiego, stowarzyszenia, osoby fizyczne, a także związki zawodowe oraz pracowników, którzy aktywnie przyczyniają się do zmniejszania zadłużenia, za co serdecznie dziękujemy - mówił Złotowski.

W takim razie można by zadać pytanie: skoro sytuacja szpitala się polepsza, to po co zmieniać jego formę prawną? – na to pytanie udzielił odpowiedzi Dyrektor, wspierany przez władze powiatu: Zmiana formy szpitala na spółkę prawa handlowego pozwoli na większą swobodę organizacyjną, jak również uzyskiwanie dotacji oraz udzielanie świadczeń komercyjnych, których obecnie szpital, jako podmiot publiczny udzielać nie może. Powstanie wtedy podmiot, który na rynku usług medycznych będzie mógł być konkurencyjny.

Dlaczego przekształcać? c.d.

„Partnerstwo zamiast konkurencji, czyli o współpracy placówek medycznych” to film wyświetlony podczas konferencji, zrealizowany przez Otwock TV. Dr n. med. Mieczysław Błaszczyk, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Grucy w Otwocku, w rozmowie ze Starostą Bogumiłą Więckowską przedstawił problemy, z jakimi spotkał się przed czterema laty, obejmując funkcję dyrektora placówki. Zmiana organizacji pracy, restrukturyzacja finansowa, cztery oddziały zamiast dotychczasowych dwóch – to tylko niektóre ze sposobów do osiągnięcia postawionych celów. O sukcesach dyrekcji i kadry szpitala mogą świadczyć kolejni pacjenci, którzy cenią sobie pracujących tam fachowców i nowoczesny sprzęt.

Co ciekawe, dyrektor wyjaśnił, że po uporządkowaniu stanu prawnego, także ten szpital może być przekształcony: Nowa forma organizacyjna daje niewątpliwe większe możliwości działania na rynku usług medycznych (…), ale nakłada na niego znacznie większe obowiązki – mówił dr Błaszczyk. Na pytanie dotyczące możliwości współpracy Szpitala Klinicznego i placówki powiatowej, dyrektor odpowiedział: (…) widzę liczne obszary, gdzie możemy współpracować, począwszy od organizowania wspólnego udzielania świadczeń medycznych (…), tworzenie wspólnego zaplecza diagnostyczno-usługowego – tych możliwości jest bardzo dużo. Jakie znaczenie będzie miała współpraca placówek medycznych dla naszego lokalnego społeczeństwa? Dyrektor Błaszczyk przewiduje nie tylko podniesienie jakości świadczonych przez szpitale usług, ale i znaczne obniżenie kosztów, co – jak wiadomo – wiązać się będzie ze „zwolnieniem” środków na inne zadania publiczne.

Jak przekształcać?

Referat nieobecnego na konferencji Władysława Puzonia – Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, odczytała Starosta Bogumiła Więckowska. Zebrani usłyszeli, czym jest instytucja przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, jak powinien przebiegać proces zmiany formy prawnej działalności podmiotu, a także z jakimi możliwościami uzyskania dotacji związany jest tenże proces.

W swoim referacie Puzoń powołał się na ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), w której przewidziano możliwości przekształcenia ZPZOZ w spółkę kapitałową. Przekształcony podmiot ma zmienioną formę prawną działalności, zachowuje natomiast podmiotowość i ciągłość funkcjonowania. W referacie zwrócono szczególną uwagę na kompetencje organu dokonującego przekształcenia, którym w przypadku naszego samorządu jest Zarząd Powiatu Otwockiego. Niezbędna jest uchwała organu stanowiącego o przekształceniu i utworzeniu spółki kapitałowej – Rada Powiatu Otwockiego podjęła taką w ubiegłym roku.

Do jednych z najciekawszych i najlepszych aspektów przekształcenia zoz-ów w spółki należy możliwość uzyskania dotacji z budżetu państwa. Warunków uzyskania dotacji jest kilka, ale najważniejsze są dwa: spółka musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców nie później, niż w dniu 31.12.2013 r. Do tego dnia podmiot tworzący zoz musi też złożyć wniosek o dotację. Środki z budżetu państwa, które wpłyną do budżetu samorządu przeznaczone są na spłatę zobowiązań, odsetek od nich lub pokrycia kosztów przekształcenia. Do podziału między samorządy jest 1 400 mln zł.

Strategiczne dylematy

Marek Wójcik, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, w swoim wystąpieniu skupił się na dwóch głównych problemach: finansach jednostek samorządu terytorialnego i strategicznych dylematach jednostek samorządu terytorialnego dokonujących przekształceń zoz-ów.

Wójcik przedstawił sytuację deficytu polskiego sektora samorządowego na tle innych krajów. Według dyrektora podstawowym problemem szpitali w Polsce jest nierównowaga finansowa pomiędzy wydatkami szpitali a uzyskiwanymi przez nie przychodami, natomiast głównym celem szpitali jest zapewnienie opieki medycznej. Kwestia generowania nadwyżek finansowych powinna być celem drugorzędnym. Generowane straty finansowe są najczęściej kapitałem obcym, co sprawia, że szpitale coraz bardziej się zadłużają.

Jako przykłady metod ratowania szpitali nie wymagające jakichkolwiek nakładów finansowych podał następujące:
• standardowa długość kontraktu z NFZ to 5 lat, a dla szpitali posiadających SOR – 7 lat,
• likwidacja barier prawnych i mentalnych ograniczających prowadzenie działalności komercyjnej przez zoz-y,
• wydłużenie do 2015 roku okresu wsparcia procesów przekształceń w spółki,
• zamrożenie standardów zatrudnienia i wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
• zweryfikowanie katalogu świadczeń nielimitowanych,
• zmiana przepisów ograniczających zarządzających podmiotami leczniczymi w prowadzeniu polityki płacowej.

W drugiej części swojej prezentacji dyrektor Wójcik skupił się na dylematach dotyczących przekształceń. Przedstawił różne warianty możliwych rozwiązań podczas przekształcenia dotyczących przejęcia bądź nie przejęcia przez samorząd długu placówki (taka możliwość zależna jest od wskaźnika poziomu zadłużenia), jak również warunków uzyskania pomocy finansowej z budżetu państwa, niejasności wokół ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi, trybu zawarcia takiej ugody oraz na temat posagu spółki, zalet i wad wybrania jednego z dwóch rozwiązań: aportu i dzierżawy.

Na przykładzie Powiatu Świeckiego …

Starosta Świecki Marzena Kempińska w swojej prezentacji przedstawiła historię powiatowego szpitala w Świeciu. Głównymi problemami starego szpitala oprócz długu w wysokości 26 mln zł było rozdrobnienie szpitala oraz mentalność pracowników. Lokalna społeczność popierała powiatowe władze w ich działaniach i ufała ich decyzjom, czego dowodzi chociażby fakt, że Kempińska od początku istnienia powiatu świeckiego jest jego starostą.

Szpital w Świeciu przekształcony został w 2005 roku na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której podmiot prywatny posiada 51% udziałów, a powiat świecki 49% (co jest ewenementem w skali krajowej). Za wzorzec wzięto sobie model z Portugali. Powiat świecki jest jednym z pionierów takich przekształceń, gdyż w 2005 roku w kraju dopiero zaczynano rozmowy na temat ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Rozwiązanie przyjęto ze względu na to, iż „wszyscy chcieli rządzić, a nikt nie chciał ponosić odpowiedzialności". Proces przekształcenia w całości został przeprowadzony przez powiat, który pozostał właścicielem całego majątku, z którego czerpie teraz korzyści w wysokości ok. 1 mln zł rocznie - mówiła starosta.

Dodatkowo powiat przejął całe zobowiązania szpitala. Liczne kontrole wielokrotnie przeprowadzane w szpitalu wykazały zasadność i legalność wszystkich działań. Udało się nawet wygrać nowopowstałej spółce kilka procesów z NFZ i Ministerstwem Zdrowia. Efektem tych przeobrażeń jest rokroczny zysk spółki, którego średnia z ostatnich 7 lat wynosi ponad 3,2mln zł rocznie.

Notuje się także stały wzrost ilości pacjentów, wykonywanych zabiegów i porad, jak również wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie nakładów na inwestycje, remonty i wszelkiego rodzaju zakupy. Znacznie też rozszerzono działalność medyczną. Jak powiedziała starosta (…) szpital nie zarabia ani na pacjencie, ani na pracowniku, a jedynie na niższych cenach zakupów, które możliwe są dzięki temu, że świecki szpital należy do grupy 14 szpitali w kraju, która poprzez zamawianie dużych ilości towarów, otrzymuje je po cenie dużo niższej, niż pojedyncze szpitale.

… i Siedlec

Prezes Zarządu „Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego” Sp. z o.o. w Siedlcach Wojciech Kaszyński w swojej prezentacji skupił się na praktycznych aspektach przekształcenia. Za najtrudniejszy do rozwiązania problem uznał mentalność pracowników, która - poprzez ich brak chęci do zmian - powoduje wydłużenie procesu. Po przekształceniu tworzy się tzw. „bicz ekonomiczny”, pozwalający na śmielsze działania argumentowane dążeniem do dodatniego wyniku ekonomicznego.

Szefowie spółek spotykają się z większymi obciążeniami i odpowiedzialnością niż dyrektorzy placówek publicznych, co powoduje, poprzez przymus generowania zysku lub minimalizacji strat, zwiększoną aktywność i efektywność działań. Jak zauważył Kaszyński: (…) przekształcenie nie jest remedium na poprawę sytuacji placówki. Jeżeli nie ma mechanizmów, które by pokazały, że w przyszłości możemy zwiększyć przychód, a koszty obniżyć, to jest obawa, czy takie przyniesie długoterminowy efekt. Liczy się wizja, to czy jest szansa na pojawienie się zysku.

Trzeba również liczyć się z tym, że społeczność lokalna nie będzie tego akceptować. Utarło się przekonanie, „że po przekształceniu będą leczyć tylko za pieniądze”, co nie jest prawdą, gdyż NFZ jest jedynym płatnikiem, a żadna poważna firma nie zrezygnuje z wielomilionowych kontraktów, gdyż groziłoby to bankructwem. Aby zlikwidować, bądź zminimalizować obawy społeczne należałoby zrobić bardzo dobrą kampanię informującą i uświadamiającą, jaka jest prawda.

Jeśli istnieje szansa przekształcenia się teraz i bezkosztowego przekazania majątku takiej spółce, to należy to zrobić jak najszybciej i nie zwlekać z tym, gdyż ogromnie ułatwi to funkcjonowanie.
Ważne w nowo powstałej spółce jest także, by wszystkie decyzje i plany rozwojowe były dobrze przemyślane i zaplanowane. Najważniejsze pytanie przy chociażby planowaniu zakupu sprzętu brzmi: „czy to się nam opłaca”? Należy przeprowadzać nieustające głębokie analizy ekonomiczne, przygotowywać i dostosowywać do realiów rynku strategie działania, które pozwolą się utrzymać.

Prezes wspomniał także o nowym trendzie, który powstał wśród zarządzających szpitalami, a mianowicie o powstaniu pewnej otwartości na ponadregionalną współpracę w celu obniżania kosztów, co kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia.

Przekształcać. I to szybko!

Wicemarszałkowi Krzysztofowi Strzałkowskiemu przypadł, jak sam zaznaczył, głos niełatwy, bo podsumowujący. Wspomniał o pewnych zmianach zachodzących w naszym systemie: Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła pewnego rodzaju obligo, które do niedawna było raczej pionierską formułą. Jak można zauważyć, nasze problemy systemowe nie są problemami odosobnionymi, gdyż w wielu krajach są takie same. Ilość środków w systemach opieki zdrowotnej jest zbyt mała. Powodów jest wiele, m in. tendencje demograficzne – żyjemy coraz dłużej, a medycyna jest coraz droższa.

W kontekście krajów europejskich, Wicemarszałek stwierdził, że takie przekształcenia są pewnego rodzaju „wymogiem współczesności”. Konferencja uświadamia nam to co tak naprawdę nieuchronne. Przekształcenia są przedstawione jako konieczność, gdyż nie będzie wyboru, ponieważ rokroczne pokrywanie straty zoz-ów to marnotrawienie pieniędzy. - podsumowywał wszystkie wystąpienie prelegentów.

Mazowsze to największy region w kraju. Znaczną część budżetu pochłania tzw. „janosikowe”, z 3 miliardów złotych rocznego budżetu oddawany jest aż 1 miliard. Tak wysoka danina na rzecz najbiedniejszych powoduje, że z najbogatszego województwa per capita, stajemy się najbiedniejszym województwem, zaraz za świętokrzyskim. To z kolei ukazuje, że w pewnym stopniu trudność naszej sytuacji jest z przyczyn niezależnych od samorządów. Z uwagi na ogromne „janosikowe”, wielu może nie być stać na odważne kroki oddłużeniowe.

Jak zaznaczył Wicemarszałek, duże nadzieje na Mazowszu wiązane są z zakupami grupowymi. Zrealizowany projekt zakupu energii przyniósł 15% i większe oszczędności. Ważne jest również przygotowanie i konsolidacja placówek tak, aby nie konkurowały ze sobą. Szpitale publiczne, jeżeli nie zmienią sposobu zarządzania i go nie urynkowią, będą po prostu, prędzej czy później, przegrywać kontrakty w NFZ.
Na zakończenie Strzałkowski powiedział: Nie jest naszą wolą ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli. Zmiany umożliwią podtrzymanie świadczonych usług, gdyż w innym przypadku te coraz bardziej skąpe systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce, czy Europie nie będą w stanie pokryć rosnących kosztów świadczeń medycznych.

W drugiej części konferencji, którą prowadził Członek Zarządu Powiatu Otwockiego Janusz Budny, przybyli na konferencję goście mogli zadawać pytania prelegentom.

Skorzystali z tego przede wszystkim radni powiatowi: Anny Kamińska, Jarosław Kozłowski, Lucyna Komorowska i Jacek Czarnowski.

Radna Kamińska pytała o kryteria podejmowania decyzji i szansę na otrzymanie dotacji z budżetu państwa podczas przeprowadzania przekształcenia. Dotyczące tej samej problematyki pytanie o ewentualne odrzucenie wniosku przez Ministerstwo Zdrowia zadała Radna Powiatu Komorowska. Obydwie kwestie wyjaśniła Starosta Bogumiła Więckowska, posiłkując się zapisami ustawy i informując, iż decydować będzie kolejność wpływania wniosków i jeśli taki wniosek nie będzie zawierać błędów formalno-prawnych, a środki z puli 1 400 mln zł nie zostaną jeszcze wyczerpane, to taki wniosek musi zostać przyjęty.

Radna Komorowska chciała się również dowiedzieć, czy po ewentualnym przekształceniu mieszkańcy nie będą musieli płacić za usługi medyczne, a tu wyjaśnień udzielił Prezes "MSW w Siedlcach" Sp. z o.o. Wojciech Kaszyński: NFZ jest jedynym gwarantującym zapłatą za świadczenia podmiotem, więc obawy o wprowadzenie odpłatności usług, co wiązało by się z rezygnacją kontraktu z Funduszem, są nieuzasadnione.

Jarosław Kozłowski pytał, ile wynosiły dochodu powiatu świeckiego w roku przekształcenia zoz-u bez kredytów, jaki był wtedy poziom zadłużenia powiatu i ile długu zostawiono w nowo powstałej spółce - dane posłużyć miały do porównania z obecną sytuacją naszego powiatu. Z odpowiedzi udzielonej przez Starostę Świeckiego wynika, że budżet powiatu wynosił 70 mln zł, nie było żadnych zaciągniętych kredytów, a długi i majątek szpitala pozostały w rękach powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Jacek Czarnowski prosił o podanie wyników finansowych siedleckiego szpitala oraz o poinformowanie przez dyrektora Błachnio, czy jego szpital podpisał kontrakt z NFZ na chirurgię ogólną.

Siedlecki szpital, jeśli fundusz nie zapłaci za nadwykonania, będzie mieć ok. 6-7 mln zł straty, co i tak przy wynikach szpitali publicznych będzie wynikiem bardzo dobrym.

Po krótkim wystąpieniu dr Błachnio, w którym pytał o zasadności tak dużej liczby szpitali i specjalistycznych urządzeń na terenie naszego powiatu, na sali wybuchła ożywiona dyskusja, a oburzenia swojego nie kryła Starosta Świecki nazywając to „rozpustą.”

Wicemarszałek Strzałkowski zabierając głos w dyskusji prosił o nieporównywanie specjalistycznych szpitali wojewódzkich ze szpitalem powiatowym, którego funkcja jest z goła odmienna, a poziom referencyjności usług jest inny.

Zdjęcia z konferencji dostępne są tutaj.

Relacja OtwockTV dostępna jest tutaj.

Przygotowali: Paweł Korepta, Anna Rosłaniec
Samodzielne Biuro Kultury i Promocji


Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2342 razy.

Stopka

Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku

ul. Górna 13, 05-400 Otwock

tel.: (22) 778-1-300, 778-1-326, 778-1-339
fax: (22) 778-1-302

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock
tel.: (22) 788-1-534, 788-1-535

e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl
www: http://www.powiat-otwocki.pl

Godziny otwarcia

NIP: 532-16-42-710
REGON: 013269500
Konto:
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

POWIAT OTWOCKI

NIP: 532-20-08-671
REGON: 013268681

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://www.bip.powiat-otwocki.pl

REDAKCJA STRONY:

Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock
tel. 22 788 15 34
22 788 15 35
22 788 15 37
22 788 14 65
22 779 62 56
22 779 29 29 wew. 387
e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl

Bannerki

Internetowy Sytem Aktów Prawnych Rządowe Centrum Legislacji Mazowiecki Park Krajobrazowy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Samorząd Województwa Mazowieckiego Świdermajer

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Natura i Kultura

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Związek Powiatów Polskich Lokalni Globalni

Klub Samorządowy Serwis Samorządowy pap

Profilaktyka TV

Narodowe Centrum Badań Jądrowych WGR PR


Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.