Jesteś tutaj:

Budowa S17 węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy)

Data: 13.04.2018 r., godz. 15.20    915
Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę drugiej części odcinka S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Kołbieli. Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, skrzyżowań. Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia, oświetlenie skrzyżowań.
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy),

Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.


Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadziła prace projektowe, które umożliwiły w lipcu 2017r. złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID wskaże teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, stwierdzi przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca inwestycji: Strabag Sp. z o.o. rozpocznie budowę. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 40 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.

Przewidywany termin oddania odcinka drogi do ruchu – maj 2019 r.

Materiały informacyjne_informacja prasowa_rob.pdf

Materiały informacyjne_program działań_rob

MP- ulotka_2018.03.07

S17_Kolbiel - prezentacja_2018.03.07

Plan_orientacyjny