Jesteś tutaj:

Wybrano koordynatora Mistrzostw Powiatu Otwockiego

Data: 12.01.2018 r., godz. 15.00    1356
W grudniu Starosta Otwocki ogłosił nabór na koordynatora Mistrzostw Powiatu Otwockiego , w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w grach zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, stanowiącym załącznik do Uchwały nr CDIII/161/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 21.09.2017 r.
Po analizie nadesłanych aplikacji, informujemy, że w 2018 r. funkcję koordynatora Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych nadal będzie pełnił pan Michał Grzywacz, nauczyciel wychowania fizycznego, wykładowca, trener oraz sędzia.

Wszelkie sprawy związane z mistrzostwami należy zgłaszać telefonicznie, pod numerem telefonu 503 764 966 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - koordynator@powiat-otwocki.pl.