Uchwały XXIX Sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 20.01.2021 r., godz. 12.00    310
18 stycznia 2021 r. odbyła się XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Otwockiego - pierwsza Sesja Rady Powiatu w 2021 roku.
Podczas XXIX sesji w dniu 18 stycznia 2021 roku radni podjęli dwie następujące uchwały:
  1. 220/XXIX/21 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej;
  2. 221/XXIX/21 - w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm.

XXIX sesja Rady Powiatu odbyła się w trybie zdalnym. Prowadziła ją Grażyna Kilbach - Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego.