Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 18.01.2021 r., godz. 14.00    263
Bieżąca sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu to jeden z głównych tematów posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), które odbyło się w minionym tygodniu.
Na wniosek Przewodniczącego PZZK – Starosty Otwockiego, 14 stycznia br. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Krzysztof Szczegielniak Starosta Otwocki udział wzięli: Paweł Zawada Wicestarosta Otwocki, Kinga Błaszczyk Członek Zarządu Powiatu, włodarze gmin powiatu oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, szpitala powiatowego (PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji), Oświaty Powiatowej i sanepidu.

Na wstępie spotkania Starosta powitał uczestników i przedstawił nową Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku - Panią Agatę Wolską. Po krótkiej autoprezentacji dyrektor omówiła bieżącą sytuację pandemiczną na terenie powiatu.

Przebieg i harmonogram akcji szczepień na COVID-19 na terenie powiatu to kolejny temat poruszony podczas posiedzenia. Uczestnicy spotkania przedstawili punkty szczepień w poszczególnych gminach, koordynatorów akcji szczepień, a następnie omówili kwestię pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dowozach do punktów szczepień.

Na zakończenie spotkania Starosta podziękował samorządom gmin za przekazanie materialnego wsparcia na zakup środków ochrony osobistej dla szpitala powiatowego. Starosta Otwocki podziękował również za współpracę Komendzie Powiatowej PSP w Otwocku za magazynowanie środków ochrony przydzielanych przez Ministerstwo Zdrowia i Wojewodę Mazowieckiego dla gmin, placówek oświatowych i zdrowia, a Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych za pomoc w ich rozładunku.